Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Sázava
Sázava

Cykloturistické trasy

Pro nejbližší okolí města Sázavy nabízíme cykloturistické trasy, které jsou kombinací silnic, silniček a lesních cest, všechny se dají mezi sebou volně kombinovat. Doporučené okruhy jsou do 30 km. U jižních tras je třeba se připravit na strmý výjezd z hlubokého údolí řeky Sázavy s výškovým rozdílem až 200 m, severní okruhy mají výjezd mírnější. Cyrilometodějská stezka je dlouhá 40 km.

 

 

Trasa 1/A cca 16 km: Sázava-Bělokozly-Xaverov-Čestín-přebrodit Křešický potok-Drahňovice-Poříčko-Čeřenice-Bělokozly-Sázava

Trasa 1/B cca 20 km: Sázava-Bělokozly-Xaverov-Choratice-Třemošnice-Divišov-Šternov-Drahňovice-Poříčko-Čeřenice-Bělokozly-Sázava

Trasa 1/C cca 30 km: Sázava-Bělokozly-Xaverov-Choratice-Třemošnice-Divišov-Šternov-Český Šternberk-Poříčko-Čeřenice-Bělokozly-Sázava


1) Ze Sázavy vyjedeme silnicí k jihu směrem na Bělokozly. Během 2 km musíme překonat 150 m. výškový rozdíl k Trucovně. Výhledy směrem na Janovicko a Podblanicko nám námahu vynahradí. V Bělokozlích odbočíme vpravo na Xaverov a tam vpravo na Choratice. Mezi Xaverovem a Choraticemi je možnost odbočit na asi 16 km okruh vlevo po polní cestě k hájovně Čestín a do Drahňovic (musíme přebrodit Křešický potok). V drahňovické hospodě se můžeme občerstvit a pokračujeme za ní vlevo polní cestou k lesu.  Odtud vede asfaltová lesní silnička kopírující Křešický potok až do Poříčka v nádherném údolí s trampskými osadami. Na Křižovatce v Poříčku (bývala zde sklárna) se dáme vlevo, vystoupáme prudký kopec do Čeřenic (zde je slavná studánka Habrovka) a po rovince a z kopce se vrátíme přes Bělokozly do Sázavy.  Budeme-li však za Xaverom pokračovat na Choratice a dále rovně silničkou směrem do Třemošnice, můžeme udělat asi 25 km okruh přes Divišov do Šternova (upozorňujeme na románský kostelík v Měchnově vpravo od silnice) a odtud vlevo do Drahňovic a dále stejně jako v předešlé trase do Poříčka a do Sázavy. Zhruba stejně douhý je okruh ze Šternova vpravo na Český Šternberk (asi 1 km za Šternovem je rybník, na jehož hrázi stojí krásná barokní socha sv. Prokopa s nezvykle pitoreskním čertem). Sjedeme do Šternberka a ještě před mostem se dáme po rovině vlevo podél řeky asi 4 km do Poříčka a pak dále přes Čeřenice a Bělokozly do Sázavy.

 

 

Trasa 2/A cca 14 km: Sázava-Dojetřice-Samechov-Na Marjánce-Sázava

Trasa 2/B cca 25 km: Sázava-Dojetřice-Vodslivy-Vestec-Chocerady-Na Marjánce-Sázava


2) Vyjedeme ze Sázavy k jihu po státní silnici na Benešov do Dojetřic. Během 2 km musíme překonat výškový rozdíl 100 m. U dojetřické hájovny můžeme odbočit na asi 12 km okruh doprava lesem po rovině k hájovně Vestec a odtud doprava po rovině do Samechova. Odtud vpravo „myší dírou“ prudkým kopcem dolů k železniční zastávce Stříbrná Skalice a po mostě přes řeku k hostinci Na Marjánce. Pokračujeme-li však dále na Benešov, můžeme na rovince proti dvoru Javor odbočit vpravo na asi 15 km okruh a pod Hrádeckým vrchem sjíždět směrem na Bílč (bývala zde vesnice Bílč), k hájovně Vestec a dále jako v předešé trase. Na 20 km okruh pokračujeme po silnici na Benešov, před dálnicí odbočíme vpravo na Vodslivy a sjíždíme na Vodslivy na Vestec až do Chocerad. Tam přejedeme řeku a za kostelem odbočíme vpravo a podél řeky po rovině jedeme na Marjánku. Na 25 km okruh nadjedeme dálnici D1 a odbočíme směrem vpravo na Bělčice. Můžeme si odskočit na občerstvení k dálniční penzinové pumpě (značka) a třeba si i dofouknotu pneu. Do Bělčic podjedeme dálnici a odbočíme vlevo lesní cestou na Komorní hrádek. Mezi stromy se odkrývají nádherné pohledy na krajinu Vranova. Z komorního hrádku sjedeme do Chocerad a pokračujeme jako v Předešlé trase.  Na Marjánce se můžeme občerstvit venku pod kaštany. Do Sázavy už je to jen asi 5 km po rovině podél řeky.

 

 

Trasa 3/A cca 13 km: Sázava-Talmberk-Mrchojedy-(Samopše)-Budín-Sázava

Trasa 3/B cca 17 km: Sázava-Talmberk-Ledečko-Bělokozly-Sázava

Trasa 3/C cca 30 km: Sázava-Talmberk-Rataje nad Sázavou-Kozojedy-Zalíbená-Otryby-Český Šternberk-Poříčko-Čeřenice-Bělokozly-Sázava


3) Ze Sázavy vyjedeme směrem na Nechybu, pod nechybským kopcem uhneme vpravo na Talmberk. Od „Kroupova“ mírně stoupámenádherným údolím „Tamberáku“ čili Úžického potoka do Talmberka. Zde se dáme vpravo na Rataje nad Sázavou. Na křižovatce u vítkovské hájenky se můžeme dát vpravo na 13 km okruh přes Mrchojedy do Samopší a potom podle pravého břehu řeky po pěšině do Budína a do Sázavy. Nebo se na křižovatce dáme rovně, sjedeme do Ledečka přes most a před nádražím uhneme vlevo vystoupáme do Bělokozel a odtud sjedeme do Sázavy. Nejkrásnějši trasa je však dlouhá cca 30 km a je značená na cykloturistické mapě jako trasa č.9. U Vítkovické hájenky pojedeme vlevo na Rataje (na zámku mají sympatické malé muzeum), projedeme městěčkem kolem hradu Pirkštejn dolů do údolí potoka. Přejedeme železniční trať a vystoupáme do Kozojed a na Zalíbenou. Cestou se odkrývají pohledy do celého kraje. Na Zalíbené zahneme vpravo, mineme Otryby (zde je nádherný kostelík) a sjedeme do Českého Šternberka. Přejedeme řeku a podél levého břehu Sázavy dojedeme do Poříčka, vystoupáme do Čeřenic a přes Bělokozly sjedeme zpět do Sázavy.

 

 

Trasa 4/A cca 16 km: Sázava-Nechyba-Benátky-Vllkančice-Pyskočely-Sázava

Trasa 4/B cca 25 km: Sázava-Nechyba-Benátky-Oplany-Hradec-Stříbrná Skalice-Sázava

Trasa 4/C cca 30 km: Sázava-Nechyba-Benátky-Oplany-Hradec-Kostelní Střimelice-Hradové Střimelice-Stříbrná Skalice-osada Čapík-Sázava


4) Ze Sázavy vyjedeme po silnici na Uhlířské Janovice, vyšlapeme „Nechybu“, což obnáší asi 80 m výškový rozdíl a na křižovatce zahneme vlevo směrem na Benátky, případně Mělník. Po sjezdu v Benátkách (či za Mělníkem) zahneme vlevo směrem na Kostelec n. Č. L. údolím Moštiického a Nučického potoka. V Komorcích můžeme zahnout na cca 25 km okruh přes Vlkančice, Starou Hůru a Pyskočely do Sázavy. Budeme-li však pokračovat na Kostelec, odbočíme po 1 km vlevo lesní silničkou na Oplany, u hájovny před Konojedy uhneme vlevo na Stříbrnou Skalici a po 1 km lesem uhneme vpravo a sjedeme do Hradce. Odtud můžeme jet kolem rybníků Propast a Hruškov přes Stříbrnou skalice do Sázavy, což je asi 25 km. Nejkrásnější cesta je však z Hradce na Kostelní a Hradové Střimelice. V Hradových Střimelicích na návsi odbočíme vpravo na asfaltovou silničku po hřebenech vrchů Žežule a Čapík. Výhledy do kosteleckého kraje jsou úchvatné. V remízech kolem cesty se schovávají zasypané vchody skalických stříbrných dolů. Cesta vede do Stříbrné skalice, odkud se dáme vpravo na Sázavu, nebo na Čapíku uhneme vpravo mezi chaty a sjedeme k řece, odtud vlevo na Marjánku a do Sázavy. Okruh měří asi 30 km.

 

 

Cyrilometodějská stezka

Na kole si můžete projet část Cyrilometodějské stezky ze Sázavy do Čerčan.

Trasa cca 40 km: Sázava-Na Marjánce-Chocerady-U Hvězdonické lávky-Zlenice (Hláska)-Čerčany a stejnou trasou zpět.


Cyrilometodějskou stezku prezentuje velký soubor stezek/tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů. Využívá nebo prolíná se také s mnoha dalšími turistickými trasami a má celkovou délku více než 5000 km tras. Stezka je určena poutníkům/turistům ale a zájemcům o evropskou kulturní identitu a cyrilometodějský odkaz. Stezky jsou navrženy tak, aby propojovaly poutní/kulturní místa a kulturní dědictví raného středověku. Trasa mnohdy vede i místy kudy pravděpodobně Konstantin-Cyril s Metodějem putovali v 9. století.

 

 

Posázavská cyklotrasa č. 19

Sázavou prochází Posázavská cyklotrasa č. 19, která je určena především rekreačním turistům. Na rozdíl od turistické Posázavské stezky, která vede proti proudu řeky od soutoku Sázavy k pramenům, začíná cyklotrasa v obci Lísek u Žďáru nad Sázavou a pokračuje přes Přibyslav, Havlíčkův Brod, Světlou, Ledeč, Zruč nad Sázavou, Kácov, Český Šternberk, Sázavu, Týnec nad Sázavou až do Davle. Trasa vede převážně po pohodlných cestách a po sinicích II. A III. třídy. Na několika těžko sjízdných místech se trasa odklání od řeky, aby se zase obloukem vrátila ke své hlavní tepně. Zhruba stopadesátikilometrovou trasu z Davle do Světlé nad Sázavou lze ujet rekreačním tempem za 3–5 dní s možností přespání např. v Týnci, V Sázavě a ve Zruči nad Sázavou. Trasa je značena žlutými (zlatými) směrovými značkami a tabulkami s obrázkem bicyklu. Výhodou putování Posázaví je také železniční spojení, které vede podél celého toku řeky a může přepravit cyklisty i s koly na různé úseky cyklotrasy. Posázavská cyklotrasa se také kříží s jinými regionálními či dálkovými cyklotrasami, na něž může dobře navazovat.

Mohlo by Vás zajímat

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10 11
12 13 14
15
16
17 18
19 20 21
22
23
24 25
26 27 28
29
30
1
2
3 4 5

Základní a mateřská škola


paticka-mapa
nahoru