Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Sázava
Sázava

Stavební odbor

Stavební úřad: V obvodu stavebního úřadu vykonává státní správu na úseku územního a stavebního řízení; je obecným stavebním úřadem.

Na úseku územního řízení a rozhodování vydává zejména: Územní souhlasy, územně plánovací informace, územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o změně využití území, územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, územní rozhodnutí o ochranném pásmu, územní rozhodnutí o dělení pozemků, územní rozhodnutí o scelování pozemků, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, sdělení o sloučení územního řízení se stavebním řízením, sdělení ke scelování (dělení) pozemků, souhlas podle stavebního zákona k povolení stavby speciálním stavebním úřadem, vyjádření podle stavebního zákona k povolení stavby speciálním stavebním úřadem, zajišťuje posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení.

Na úseku ohlašování staveb, terénních úprav, zařízení (dále jen stavby) jejich změn a udržovacích prací vydává zejména: Sdělení k ohlášení stavby, sdělení k ohlášení stavebních úprav, sdělení k ohlášení udržovacích prací.

Na úseku stavebního řízení a povolení vydává zejména :  Stavební povolení pro stavbu, na níž bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí, stavební povolení na stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení, stavební povolení pro stavbu, na níž byl vydán územní souhlas,  rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení,  rozhodnutí případně souhlas ke změně stavby před dokončením, provádí kontrolní prohlídky staveb, nařizuje opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. Na úseku užívání staveb a jejich změn vydává zejména: Kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby, rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby, souhlas k zahájení zkušebního provozu ve stavbě, rozhodnutí případně souhlas se změnou v užívání stavby.

Na úseku údržby a nezbytné úpravy staveb vydává zejména: Rozhodnutí o nařízení udržovacích prací, rozhodnutí o uložení povinnosti předložit projektovou dokumentaci pro nařízení nezbytné úpravy na stavbě, rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav na stavbě, na úseku odstraňování staveb vydává zejména, rozhodnutí případně souhlas s odstraněním stavby, rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, rozhodnutí o dodatečném povolení dokončené stavby spolu s povolením k jejímu užívání.

Na úseku nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby vydává zejména: Rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby, rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací stavební firmě, rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby, rozhodnutí o vyklizení stavby.

Na úseku kontrolních prohlídek vydává zejména: Výzvu k odstranění závad na stavbě, vydává rozhodnutí o odstranění závad na stavbě, vydává výzvu k zastavené prací na stavbě, vydává rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních prací na stavbě, provádí kontrolu rozestavěné stavby dle plánu kontrolních prohlídek dle podmínek stavebního povolení a vede o nich evidenci, provádí kontrolu stavebního deníku a provádí do něho zápisy, schvaluje drobné změny stavby před jejím dokončením.

Na úseku sankcí za porušení stavebního zákona vydává zejména: Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt, rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty.

 

Oddělení životního prostředí: Vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší, vod, navrhuje odebrání týraného zvířete. Vykonává státní správu na úseku ochrany zeleně a povolování kácení stromů. Vede evidence odpadů. Povoluje nakládání s odpady na území města.

 

Telefon: +420 327 551 053

Úřední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 (mimo úřední hodiny po telefonické domluvě)
  • Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Adresa: 
Městský úřad Sázava, Stavební odbor
nám. Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava

Zobrazit v mapě

Kontakty

  • Lenka Barešová, referentka (vedoucí Stavebního odboru), tel.: 327 551 053, e-mail: l.baresova@mestosazava.cz
  • Lucie Fialová Fugnerová, referentka (oddělení stavební úřad), tel.: 327 551 052, e-mail: l.fialova@mestosazava.cz

Mohlo by Vás zajímat

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31 1 2
3
4
5
6
7 8 9
10
11
12 13
14 15 16
17
18
19 20
21 22 23
24
25
26 27
28 29 30

Základní a mateřská škola


paticka-mapa
nahoru